<< Geri
 
 
Bilgisayar (I)
Bölüm / Proğram Bölüm Dışı Dersler
Ders Kodu 2401150
Dersin Türü Required
Dersin Seviyesi Lisans
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Güz Dönemi
Ulusal Kredisi 3
AKTS Kredisi 4
Öğretim Elemanı

Cevat SİPAHİ

Öğrenme Çıktıları

Bu dersin sonunda öğrenciler,

1) bir elektronik hesaplama tablosu yazılımını profesyonel olarak kullanabilecekler,
2) bir sunu hazırlama yazılımını profesyonel olarak kullanabilecekler,
3) internet ortamında sağlıklı bilgi edinme konusunda bilinçlenecekler,
4) internet ve internet araçlarını eğitim amaçlı kullanabilecekler,
5) ayrı ayrı öğrenmiş oldukları ofis araçlarını bütünün parçaları gibi birlikte kullanabileceklerdir.
Courses Contribution to Öğrenme Çıktıları
    1 2 3 4 5
 1-    Bilgi ve iletişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar programını etkin şekilde kullanır. X
 2-    Çevre, Veteriner halk sağlığı, biyogüvenlik ve zoonozlar konularında duyarlı olur.
 3-    Farklı hayvan türleri yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için uygun besleme programları hazırlar.
 4-    Hastalıklara sebep olan bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan faktörleri belirler ve bunların identifikasyonunu yapar.
 5-    Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
 6-    Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde melezleme, seleksiyon, suni tohumlama bilgisini kullanır.
 7-    Hayvan türleri ve ırklarının, yapısal, işlevsel (anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal v.b.) ve davranış özelliklerini tanır.
 8-    Hayvan ve hayvan sahiplerinin haklarını, Veteriner Hekimliğe ilişkin kanun ve yönetmelikleri bilir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerlere sahiptir ve bu değerleri gerektiğinde savunur.
 9-    Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar, hayvancılık işletmelerini ve hayvansal gıda üreten işletmeleri yönetir.
 10-    Her türlü hayvan hastalıklarının klinik tanısını yapar ve ilaç yada operatif işlemlerle hastalığı tedavi eder.
 11-    İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların hijyenik üretimi ve tüketime sunuluşunu denetler ve gıda maddelerinin sağlık kontrollerini yapar.
 12-    Koruyucu hekimlikte ve tedavi amaçlı kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda bilgileri öğrenir.
 13-    Mesleki paydaşlarla iletişimde olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretir ve bilgisini arttırmak için mesleki etkinliklere katılır.
 14-    Modern Türkiye'nin yükselişi ve gelişme sürecindeki olayları, düşünce ve ilkeleri kavrar.
 15-    Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde, bilimsel teknik ve yöntemleri kullanarak Veteriner hizmetlerinde çözüm ve tedavi alternatifleri sunar.
 16-    Veteriner Hizmetleri ile ilgili olarak güncellenen mevzuatları takip eder ve gerektiğinde kullanır.
 17-    Yaşam boyu öğrenmeyi teşvik için gerekli beceri ve kabiliyetleri sergiler.
 
Onkoşul

Yok

Made of Delivery Yüz Yüze
Staj

Yok

Önerilen Seçmeli Dersler

Yok

Ders İçeriği Hafta Konu
1

Bilişim teknolojilerinin insan hayatındaki yeri ve önemi.

2

Okul süresince bilgisayar kullanımı (hangi alanlarda, ne için gerekecek?).

3

Donanım (Bilgisayar bileşenlerinin pratikte öğrenimi).

4

Mevcut konfigürasyon çeşitleri.

5 İşletim sistemleri (MS Windows, Linux, Pardus).
6

MS Windows (Mevcut işletim sistemlerinin temel kullanımı).

7

MS Windows uygulamaları.

8

Arasınav.

9 MS Ofis programlarına giriş.
10 Raporlama (MS Word).
11

MS Word uygulamaları.

12

Sunum (PowerPoint).

13

PowerPoint uygulamaları.

14 İnternet (veri tabanları ve arama motorları).
Kaynaklar

Jounson, S. & Allen, D.W. İnternet Öğrenim Kılavuzu. İstanbul: Alfa Yayınları.
Bal, H. Ç. & Can, M. Başlangıçtan İleri Seviyeye Bilgisayar. Rize: Akademi Yayınevi.
Başboğaoğlu, U. Bilgisayara Giriş. İstanbul:Lisans Yayıncılık. Bilgisayar Kurs Kitabi, Arkadas Yayinlari, Ankara

Levent Çelik,2011, Bilgisayar ve Temel Bilgi Teknolojileri, 1. Baskı 

Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri

Anlatım, Soru - Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Bilgisayar Laboratuvarı Uygulamaları, Bireysel Çalışma

Assessment
  Sayı %
Ara Sınav : 1 30
Kısa Sınav :
Ödev :
Proje :
Ödev :
Laboratuvar : 2 30
Diğer :
Final Sınavı : 1 40
Öğretim Dili Türkçe
Staj NA
   
Activities Quantity Duration Total Work Load
Course Duration 14 2 28
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 14 1 14
Ödevs 1 9 9
Laboratuvar 14 1 14
Kısa Sınavzes 1 5 5
Individual Study for Ara Sınav Exam(s) 1 20 20
Individual Study for Final Exam 1 30 30
Total Work Load     120
Total Work Load/ 30 (s)     4
AKTS Credit of the Course     4
 
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi