<< Geri
 
 
Yabancı Dil - III (İngilizce - III)
Bölüm / Proğram Bölüm Dışı Dersler
Ders Kodu 2401281
Dersin Türü Required
Dersin Seviyesi Lisans
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Güz Dönemi
Ulusal Kredisi 4
AKTS Kredisi 4
Öğretim Elemanı

Haldun Nalbant

Öğrenme Çıktıları

Bu ders sonunda, öğrenciler  CEF (Common European Frame) A2 seviyesinde gereken bilgi, beceri ve yeterlikleri kazanacaklardır. Dinleme becerileri doğrultusunda yaygın kullanılan kelime ve ifadeleri ayırt edebilecek (alışveriş kavramları, basit yönergeler ve uyarılar) ve anlayabilecekler, okuma becerileri doğrultusunda reklam, mektup gibi materyallerde spesifik bilgileri anlayabilecek duruma geleceklerdir, konuşma becerileri doğrultusunda eğitim, meslek ve kişisel bilgiler konusunda cümleler kurabilecek, belirgin konular üzerine sorulan sorulara cevaplar verebileceklerdir, yazma becerileri doğrultusunda ise istenilen duruma göre basit ve anlaşılır metinler yazacak konuma geleceklerdir. 

Courses Contribution to Öğrenme Çıktıları
    1 2 3 4 5
 1-    Bilgi ve iletişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar programını etkin şekilde kullanır. X
 2-    Çevre, Veteriner halk sağlığı, biyogüvenlik ve zoonozlar konularında duyarlı olur.
 3-    Farklı hayvan türleri yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için uygun besleme programları hazırlar.
 4-    Hastalıklara sebep olan bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan faktörleri belirler ve bunların identifikasyonunu yapar.
 5-    Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
 6-    Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde melezleme, seleksiyon, suni tohumlama bilgisini kullanır.
 7-    Hayvan türleri ve ırklarının, yapısal, işlevsel (anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal v.b.) ve davranış özelliklerini tanır.
 8-    Hayvan ve hayvan sahiplerinin haklarını, Veteriner Hekimliğe ilişkin kanun ve yönetmelikleri bilir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerlere sahiptir ve bu değerleri gerektiğinde savunur.
 9-    Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar, hayvancılık işletmelerini ve hayvansal gıda üreten işletmeleri yönetir.
 10-    Her türlü hayvan hastalıklarının klinik tanısını yapar ve ilaç yada operatif işlemlerle hastalığı tedavi eder.
 11-    İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların hijyenik üretimi ve tüketime sunuluşunu denetler ve gıda maddelerinin sağlık kontrollerini yapar.
 12-    Koruyucu hekimlikte ve tedavi amaçlı kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda bilgileri öğrenir.
 13-    Mesleki paydaşlarla iletişimde olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretir ve bilgisini arttırmak için mesleki etkinliklere katılır. X
 14-    Modern Türkiye'nin yükselişi ve gelişme sürecindeki olayları, düşünce ve ilkeleri kavrar.
 15-    Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde, bilimsel teknik ve yöntemleri kullanarak Veteriner hizmetlerinde çözüm ve tedavi alternatifleri sunar.
 16-    Veteriner Hizmetleri ile ilgili olarak güncellenen mevzuatları takip eder ve gerektiğinde kullanır.
 17-    Yaşam boyu öğrenmeyi teşvik için gerekli beceri ve kabiliyetleri sergiler.
 
Onkoşul

Yok 

Made of Delivery Yüz Yüze
Staj

Yok

Önerilen Seçmeli Dersler

Yok

Ders İçeriği Hafta Konu
1

Belirteçler, İsimler ve Zamirler

2

İngilizcede Zamanlar

3

Kiplerin İşlevleri

4

Edilgen ve Ettirgen Yapılar

5

Ulaç ve Mastarlar

6

Sıfatlar

7

Zarflar

8

Sıfat Cümleleri

9

İsim Cümleleri

10

Şart ve İstek Cümleleri

11

Zarf Cümleleri

12

Sıfat-Fiiller

13

Cümle Kısaltmaları

14

Bağlaçlar

Kaynaklar

Varlı, A., Boran G., (2002).Medical Passages and Vocabulary,Hacettepe-TAŞ Yayıncılık.

Dündar, Ş., Ronald, J. (2009). Active English. Tünel Yayıncılık.

Öztürk, C. (1999). Building Skills for Proficiency. Hacettepe-Taş Yayıncılık.

Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri

Eklektik Yöntem, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Grup Çalışmaları.

Assessment
  Sayı %
Ara Sınav : 1 % 40
Kısa Sınav : - -
Ödev : - -
Proje : - -
Ödev : - -
Laboratuvar : - -
Diğer : - -
Final Sınavı : 1 % 60
Öğretim Dili İngilizce
Staj NA
   
Activities Quantity Duration Total Work Load
Course Duration 14 2 28
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 14 1 14
Ödevs 1 9 9
Laboratuvar 14 1 14
Kısa Sınavzes 1 5 5
Individual Study for Ara Sınav Exam(s) 1 20 20
Individual Study for Final Exam 1 30 30
Total Work Load     120
Total Work Load/ 30 (s)     4
AKTS Credit of the Course     4
 
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi