<< Geri
 
 
Adli Tıp
Bölüm / Proğram Klinik Bilimler
Ders Kodu 2401523
Dersin Türü Required
Dersin Seviyesi Lisans
Öğretim Yılı 2016-2017
Öğretim Dönemi Güz Dönemi
Ulusal Kredisi 1
AKTS Kredisi 2
Öğretim Elemanı

Şima ŞAHİNDURAN

Öğrenme Çıktıları

1) veteriner Hekimlerin görev ve sorumluluklarını tanımlar,
2) bilirkişi, görevleri, rapor ve yazımını açıklar,
3) lezyonlar ve ölüme adli tıp acısından yaklaşımı karşılaştırır,
4) ihbarı mecburi hastalıklar ve kanuni yaklaşımı analiz eder,
5) hastalıklarla mücadele ve karantina uygulamasını öğrenir,
6) hayvan hakları ve hayvan refahı hakkında bilgileri öğrenir.

Courses Contribution to Öğrenme Çıktıları
    1 2 3 4 5
 1-    Bilgi ve iletişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar programını etkin şekilde kullanır.
 2-    Çevre, Veteriner halk sağlığı, biyogüvenlik ve zoonozlar konularında duyarlı olur. X
 3-    Farklı hayvan türleri yetiştirme şekilleri ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda sağlıklı yetiştiricilik için uygun besleme programları hazırlar.
 4-    Hastalıklara sebep olan bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan faktörleri belirler ve bunların identifikasyonunu yapar.
 5-    Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini belirler.
 6-    Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde melezleme, seleksiyon, suni tohumlama bilgisini kullanır.
 7-    Hayvan türleri ve ırklarının, yapısal, işlevsel (anatomik, histolojik, fizyolojik, biyokimyasal v.b.) ve davranış özelliklerini tanır.
 8-    Hayvan ve hayvan sahiplerinin haklarını, Veteriner Hekimliğe ilişkin kanun ve yönetmelikleri bilir. Hekimlik mesleğinin gereği olan etik değerlere sahiptir ve bu değerleri gerektiğinde savunur. X
 9-    Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim planlamalarını yapar, hayvancılık işletmelerini ve hayvansal gıda üreten işletmeleri yönetir.
 10-    Her türlü hayvan hastalıklarının klinik tanısını yapar ve ilaç yada operatif işlemlerle hastalığı tedavi eder.
 11-    İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların hijyenik üretimi ve tüketime sunuluşunu denetler ve gıda maddelerinin sağlık kontrollerini yapar.
 12-    Koruyucu hekimlikte ve tedavi amaçlı kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda bilgileri öğrenir.
 13-    Mesleki paydaşlarla iletişimde olarak, bölgesel veya ulusal düzeydeki ortak sorunlara çözüm üretir ve bilgisini arttırmak için mesleki etkinliklere katılır.
 14-    Modern Türkiye'nin yükselişi ve gelişme sürecindeki olayları, düşünce ve ilkeleri kavrar.
 15-    Ülke ve bölge ihtiyaçlarının bilincinde, bilimsel teknik ve yöntemleri kullanarak Veteriner hizmetlerinde çözüm ve tedavi alternatifleri sunar.
 16-    Veteriner Hizmetleri ile ilgili olarak güncellenen mevzuatları takip eder ve gerektiğinde kullanır. X
 17-    Yaşam boyu öğrenmeyi teşvik için gerekli beceri ve kabiliyetleri sergiler.
 
Onkoşul

Yok

Made of Delivery Yüz Yüze
Staj Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Ders İçeriği Hafta Konu
1 Veteriner Adli Tıp
2

Veteriner Hekimlerin Görevleri

3 Veteriner Hekimlerin sorumlulukları
4 Bilirkişi
5

Veteriner Hekim bilirkişinin görevleri

6 Evcil hayvanlarda yaş tayini
7 Lezyonlar I
8 Lezyonlar II
9

Ölüm teşhisinde kullanılan kriterler

10 Doğal ve ani ölümlerin nedenleri
11 Ölüm zamanının belirlenmesi
12 Türkiye'de hayvan varlığı ve hastalıkları
13 Tazminatı verilecek hastalıklar ve kıymet takdiri
14 Hayvan hakları, hayvan refahı ve raporlar
Kaynaklar Veteriner Adlı Tıp- Prof. Dr. Mehmet MADEN
Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretim Teknikleri Teorik
Assessment
  Sayı %
Ara Sınav : 1 30
Kısa Sınav :
Ödev : 1 10
Proje :
Ödev :
Laboratuvar :
Diğer :
Final Sınavı : 1 60
Öğretim Dili Türkçe
Staj NA
   
Activities Quantity Duration Total Work Load
Course Duration 14 2 28
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 14 1 14
Ödevs 1 5 5
Individual Study for Ara Sınav Exam(s) 1 5 5
Individual Study for Final Exam 1 10 10
Total Work Load     62
Total Work Load/ 30 (s)     2,06
AKTS Credit of the Course     2
   

 

 

dersDetay1.php
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ©2013 Avrupa Kredi Transfer Sistemi